O NAMA

Poliklinika Jokić

Poliklinika Jokić je zdravstvena ustanova koja je osnovana 2012.godine i čije osnivanje je utemeljeno iskustvom ginekološke ordinacije TTA - Jokić, osnovane 24. juna 1991. godine.

Poliklinika je organizovana kao privatna zdravstvena ustanova koja ispunjava visoke standarde u stručnom, tehnološkom i prostornom smislu, u kojoj su zaposleni lekari, stručni saradnici i sestre visoke stručne, moralne i profesionalne svesti. Usluge u poliklinici se sprovode ambulantno.

Polikliniku Jokić sačinjavaju tri specijalističke ordinacije
GINEKOLOŠKA, OFTALMOLOŠKA i ANESTEZIOLOŠKA.